1. Silvini Madshus team

Název týmu: Silvini Madshus team

Sídlo týmu: Bedřichov v Jizerských horách

Ředitel týmu: Marek Pazderský

Web týmu: https://www.silvinimadshusteam.com/

Fcb týmu: https://www.facebook.com/silvinimadshusteam

Zapsaní závodníci pro Efisan Skiroll Classics 2021: Václav Sedláček, Jiří Pliska